neuropsykologisk undersøgelse

Neuropsykologisk undersøgelse kan være et brugbart redskab til udredning

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

En neuropsykologisk undersøgelse er en type vurdering, der bruges til at evaluere en persons kognitive og følelsesmæssige funktion. Denne type undersøgelse bruges til at identificere eventuelle problemer, der kan påvirke den enkeltes evne til at tænke, føle og opføre sig normalt. Neuropsykologen vil bruge denne undersøgelse til at udarbejde en behandlingsplan, der er skræddersyet specifikt til den enkelte persons behov. Du kan få en neuropsykologisk undersøgelse ved Maria Bang.

Forskellen på en neuropsykologisk undersøgelse og en psykologisk undersøgelse

Neuropsykologiske undersøgelser er ikke det samme som psykologiske undersøgelser, selv om de begge indebærer en vurdering af en persons mentale sundhed. Neuropsykologi beskæftiger sig med, hvordan en person tænker og handler, mens psykologi fokuserer på følelsers og tankers indflydelse på adfærd. Neuropsykologiske tests kan gives mundtligt eller skriftligt, og undersøgeren observerer personens reaktioner på disse aktiviteter.

Hvordan foregår en neuropsykologisk undersøgelse?

Det første skridt i en neuropsykologisk undersøgelse er at indhente en sygehistorie fra den undersøgte for at få en bedre forståelse af hans nuværende situation. Længden af en neuropsykologisk evaluering kan variere afhængigt af den enkeltes behov. Generelt vil evalueringen vare mellem to og fire timer. Neuropsykologisk testning starter normalt med en neurologisk vurdering for at fastslå det generelle helbred hos den person, der skal undersøges. Dette kan bestå af et interview, observation og andre specifikke tests for at fastslå eventuelle abnormiteter i hjernens funktion. Derefter udføres neuropsykologiske test på den undersøgte person for at vurdere dennes kognitive funktion. Disse undersøgelser kan omfatte forskellige metoder, herunder mundtlige eller skriftlige opgaver, tegninger eller computerbaserede aktiviteter . Neuropsykologiske test er designet til ikke kun at teste personens kognitive evner, men også til at få oplysninger om personlighed og adfærd. Neuropsykologer vil bruge disse oplysninger til at understøtte eller afkræfte en diagnose, som allerede er stillet af en læge

Hvorfor er neuropsykologisk vurdering vigtig?

En neuropsykologisk vurdering kan hjælpe med at udvikle en individualiseret behandlingsplan. Ved at undersøge personen omhyggeligt og identificere problemer, der påvirker dagligdagen og interaktioner, kan en neuropsykolog hjælpe med at udvikle håndteringsstrategier, der vil fremme et bedre mentalt helbred. Neuropsykologien kan også afgøre, om den person, der undersøges, har evnen til at styre sin egen økonomi eller håndtere sine personlige anliggender på egen hånd. Neuropsykologer kan give anbefalinger om rådgivning om kompensation eller erhvervsmæssige tjenester som f.eks. at finde et nyt job. Neuropsykologisk testning bruges også til at afgøre, om en person kan blive medicinsk frigivet fra de væbnede styrker eller vende tilbage til arbejdet efter en skade

Hvilke tilstande udføres neuropsykologiske test for?

Neuropsykologiske test udføres ofte, når en person viser tegn på neurologiske skader, f.eks. forvirring, hukommelsestab, manglende koncentration og desorientering. Neuropsykologer foretager disse evalueringer for at afgøre, om der er en medicinsk årsag til disse problemer, som kan kræve behandling . Neuropsykologisk testning er også nyttig ved diagnosticering af demens, fordi den hjælper med at identificere hvilken type kognitiv svækkelse den undersøgte person har, sammen med dens sværhedsgrad . Neuropsykologi kan også indikere, om en person, der har været udsat for en hovedskade vil sandsynligvis blive forbedret med behandling. Neuropsykologisk testning er også nyttig ved diagnosticering af psykiske problemer.