Tag på observationspraktik som sygeplejerskestuderende

Er du i gang med at læse til sygeplejerske? I så fald har du mulighed for at komme i observationspraktik i et uland. Under dit studieforløb skal du ud i flere praktikker. Praktikkerne skal give dig mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis. 

Hvis du gerne vil afprøve dine kompetencer i praksis, men samtidig også gerne vil opleve et radikalt anderledes sygehusvæsen, kan du vælge at tage på observationspraktik i et uland. Du kan læse meget mere om praktikforløbet her: www.trymedics.dk/.

Sådan fungerer en observationspraktik i et uland

Hvis du vælger at tage en observationspraktik i et uland, vil du få en mentor. Din mentor vil være en betroet sygeplejerske på et partnerhospital. Det betyder derfor også, at du altså ikke bare bliver sendt afsted til et tilfældigt hospital. Hospitalet er nøje udvalgt, så du er sikret en tryg oplevelse.

På hospitalet vil du følge din mentor i vedkommendes dagligdag. Det betyder derfor også, at du vil møde patienter og observere behandlingsprocedurer. Derudover vil du også opleve et helt andet sundhedsvæsen, der på flere områder adskiller sig fra det danske.

Fordelene ved en observationspraktik i et andet land

Når du går på sygeplejestudiet i Danmark, vil der ofte være en tendens til, at det danske system er overalt. Alt lige fra din uddannelsesinstitution til din fremtidige arbejdsplads er højest sandsynligt opbygget efter det danske system. Det er der absolut intet i vejen, men det kan være forfriskende at opleve et helt andet perspektiv på samme problemstillinger.

Når du tager på observationspraktik i et uland, vil din mentor vise dig andre behandlingsformer. Vedkommende vil også fortælle dig, hvorfor han eller hun vælger netop den behandling. Det kan give dig et helt nyt perspektiv på sundhedspleje.

Opbyg en praktisk erfaring

Under praktikken vil du selv blive bedt om at udføre opgaver. Opgaverne vil naturligvis være tilpasset til dit uddannelsesniveau. Det kan være alt fra sårpleje til måling af vitale værdier. Din mentor vil naturligvis ikke sætte dig til at udføre opgaver, som du ikke er ordentlig uddannet i. 

Som udgangspunkt vil du også altid følges med anden studerende under dit praktikophold. På den måde har du også altid en anden person, som du kan dele alle oplevelserne med. 

Teoretisk undervisning under praktikopholdet

Den praktiske del af praktikopholdet vil også blive kombineret med teoretisk undervisning. Den teoretisk undervisning vil blive afholdt af hospitalets personale. Her vil de undervise dig i sygdomme og behandlingsformer. De vil også forklare dig om, hvordan sundhedsvæsnet fungerer i det pågældende land. Det vil give dig en bedre forståelse for de praksisser, som du møder på hospitalet.

Så længe varer et praktikophold

Som sygeplejerskestuderende har du mulighed for at være i observationspraktik i 4 til 12 uger. Oftest vil du være i praktik på hospitalet fra kl. 7.30 til 12.00. Herefter vil du have en pause, inden der er undervisning om eftermiddagen.

Hvis du gerne vil have endnu mere tid i praktik, kan du ofte udvide tiden. På den måde kan du være i praktik til kl. 15 om eftermiddagen.